FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK ÉS JOGI NYILATKOZAT

Az alábbiakban az Everprove weboldal (a "Webhely"), az Everprove szolgáltatások és a kapcsolódó anyagok használatára vonatkozó feltételek (a "Feltételek") olvashatók.

Általános

A Webhely minden egyes látogatásával Ön aláveti magát a jelen Feltételeknek.

A jelen Feltételek legutóbb 2020. április 8-án módosultak.

Az Everprove Solutions Kft. a DEALZ Ventures Limited révén az Everprove név, márka és védjegy, valamint a weboldalak (a továbbiakban: Everprove) tulajdonosa.

Everprove alatt értendő minden szellemi tulajdon, jogi anyag, dokumentum, weboldal, szoftver, termék, webes hivatkozás, e-mail, információ vagy bármely más, az Everprove vagy a Webhely által biztosított vagy korábban biztosított anyag, beleértve ezek bármely részét is. Everprove szolgáltatások alatt az Everprove bármely szolgáltatása értendő.

Ha Ön nem kívánja magára nézve kötelezőnek tekinteni a jelen Feltételeket, akkor nem jogosult a Webhely vagy az Everprove Anyagok használatára vagy az azokhoz való hozzáférésre.

Az Everprove anyagok és Everprove szolgáltatások használata

A. Általános szabályok

Ön vállalja, hogy nem használ semmilyen Everprove Anyagot és Everprove Szolgáltatást olyan célra, amely az Ön joghatósága szerinti törvényekbe ütközik, vagy olyan célra, amely nem biztosítja a jelen Feltételek érvényesülését, még akkor sem, ha az adott cél egyébként a Feltételek szerint megengedett.

Végleges dokumentum alatt az Everprove használatával létrehozott jogi dokumentumtermékek vagy egyéb dokumentumok esetében a kész dokumentumot értjük. Ön Licencet kap, amikor ingyenes próbaverzióra lép, előfizetéssel rendelkezik vagy fizet a termékhez való hozzáférésért.

Minden fizetett vagy ingyenes próbaidőszakra megadott Licenc a Feltételek hatálya alá tartozik, és feljogosítja Önt a következőkre:

- a termékek végleges dokumentumainak kizárólag a Feltételekben meghatározottak szerinti használatára. - elektronikus másolatokat készítsen minden egyes Végleges dokumentumról személyes használatra. - a Végleges Dokumentumokról a szükséges fizikai (pl. nyomtatott vagy fénymásolt) másolatokat készítsen az Ön személyes nyilvántartása számára, valamint a Végleges Dokumentumok céljára szolgáló konkrét ügyletek lebonyolításához szükséges módon.

A Licencet a megrendelési oldalon, a fiókjában vagy a súgó dokumentációban meghatározott módon szüntetheti meg. Az Everprove fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megszüntesse az értékesítést vagy a webhely-hozzáférést, ebben az esetben csak az értékesítés vagy a webhely-hozzáférés érvényben töltött idejére vonatkozó díjat kell megfizetnie.

Ha Ön nem minősül félnek olyan tranzakciókban, amelyekben a Végleges dokumentumot használják, vagy ha a Végleges dokumentumot ingyenes próbaverzió keretében szerezte meg, a megfelelő termék-hozzáférési időszak lejárta után egy hónappal kezdődően nem köthet újabb tranzakciókat a Végleges dokumentum használatával.

Az Everprove részére történő fizetések címzettje az Everprove Solutions Kft.

A jelen Feltételekre is figyelemmel, ha Ön szigorúan potenciális ügyfélként vagy a partnerprogramunkban való részvétel céljából értékeli a Weboldalt, akkor Ön kizárólag e célból kap engedélyt a Weboldal értékelésére.

Jogi tanácsadás, tájékoztatás és döntéshozatali felelősség

Az Everprove nem ügyvédi iroda, és nem nyújt jogi tanácsadást (az alábbiakban meghatározottak szerint). Az Everprove Anyagok vagy az Everprove Szolgáltatások használata nem hoz létre ügyvédi ügyfélkapcsolatot Ön és az Everprove között.

Ön elfogadja, hogy a jogi kérdésekben hozott valamennyi döntése teljes mértékben az Ön felelőssége, és vállalja, hogy az Ön joghatósága szerint engedéllyel rendelkező jogi tanácsadót vesz igénybe minden olyan jogi kérdéssel kapcsolatban, amely elég fontos ahhoz, hogy ésszerűen szükségessé tegye azt.

Ön elfogadja, hogy az Everprove nem nyújt jogi tanácsadást. Ha Ön az Everprove-tól, annak ügynökeitől, alkalmazottaitól vagy bármely más kapcsolódó jogalanytól olyan közleményt kap, amely jogi tanácsadásnak minősül, Ön elfogadja, hogy az nem az Everprove által engedélyezett közlemény, és beleegyezik, hogy azt azonnal törli és figyelmen kívül hagyja.

A jelen Feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével Ön vállalja, hogy teljes felelősséget vállal az Everprove Anyag értékének meghatározásáért és felhasználásáért, valamint azért, hogy az Everprove Anyag értékének és megfelelő felhasználásának felméréséhez szükséges segítséget egy megfelelő engedéllyel rendelkező ügyvédtől szerezze be.

A jelen Feltételek alkalmazásában a jogi tanácsadás fogalma a következőkre terjed ki:

minden olyan jogi vonatkozású közlés, munka vagy szolgáltatás, amelyet az Ön joghatóságának irányadó jogszabályai szerint csak megfelelően engedéllyel rendelkező ügyvéd végezhet, vagy amelyet csak megfelelően engedéllyel rendelkező ügyvéd felügyelete alatt végezhet; tanácsadás arra vonatkozóan, hogy Önnek milyen jogi dokumentumra vagy dokumentumokra van szüksége, illetve melyek a legmegfelelőbbek az Ön helyzetéhez; azoknak a jogi következményeknek a meghatározása, amelyek abból erednek vagy eredhetnek, ahogyan Ön a jogi dokumentumot létrehozta; hogy jogi dokumentumai nem megfelelő, ellentmondásos vagy kétértelmű információkat tartalmaznak-e; kihagyott-e szükséges rendelkezéseket vagy részleteket a jogi dokumentumaiból; és szükség van-e további jogi dokumentumokra vagy jogi eljárásokra.

Korlátozások

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben, kivéve a jelen feltételekben kifejezetten meghatározott eseteket, Ön vállalja, hogy nem teszi közzé, nem teszi újra közzé, nem adja kölcsön, nem licencel, nem adja tovább, nem nézi meg a szoftver forráskódját, nem módosítja a szoftver forráskódját, nem teszi közzé egy internetes weboldalon, nem használja fel egy automatizált rendszerben az Everprove Anyagot, és nem használja fel az Everprove Anyagot semmilyen módon egy automatizált rendszer vagy weboldal létrehozásához, és nem teszi lehetővé vagy nem segíti harmadik fél számára, hogy ezt tegye.

Ön vállalja, hogy kizárólag ügyfélként használja az Everprove Anyagot és a Webhelyet.

A megadott licencek a jelen Feltételek hatálya alá tartoznak, és nem kizárólagosak, nem átruházhatók és visszavonhatók.

Az EULA-dokumentumot az Everprove licencelt ügyfelei időbeli korlátozás nélkül terjeszthetik az interneten egy jelentős hozzáadott értéket képviselő, anyagilag nem jogi csomag részeként.

A jelen Feltételek alapján biztosított jogok kizárólag Önt illetik meg.

Ha Ön egy szervezet, a vásárlás a szervezetén belül egy személyt jogosít fel a jelen Feltételek által biztosított jogok gyakorlására. Ha a szervezetén belül több személynek van szüksége hozzáférésre, akkor minden egyes személynek külön-külön kell vásárolnia. A kijelölt személy nem változtatható meg.

Az Everprove fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megtiltja szervezeteknek, csoportoknak vagy egyéneknek, illetve önnek, hogy webhelyeit, illetve az Everprove Anyagokat vagy az Everprove Szolgáltatásokat használják.

Átruházás

Ez a megállapodás nem ruházható át.

Szellemi tulajdon

Az Everprove Anyagok minden szerzői joga, védjegye (beleértve a megkülönböztető jelzést és/vagy a kereskedelmi ruházatot) és egyéb (bejegyzett és be nem jegyzett) szellemi tulajdonjoga az Everprove és beszállítói tulajdonát képezi. Az Everprove fenntartja az Everprove Anyaggal kapcsolatos valamennyi jogát. A Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít Önnek jogot vagy engedélyt az Everprove vagy bármely más harmadik fél tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szellemi tulajdonjogok használatára, kivéve a jelen Feltételekben kifejezetten meghatározott eseteket.

Ezen túlmenően az Everprove Anyag olyan információkat és szellemi tulajdont tartalmaz, amelyeket az Everprove válogatott és rendszerezett, és amelyek az Everprove által végzett jelentős munkát képviselnek. A Feltételekben foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy az Everprove Anyagok vagy az Everprove Anyagokban megjelenített vagy felhasznált szellemi tulajdon használatára vonatkozó engedélyt vagy jogot biztosítanak, kivéve, ha a Feltételek kifejezetten úgy rendelkeznek.

Ön elfogadja a következőket:

- Az Everprove Anyag az Everprove és beszállítói tulajdonát képezi; - Ön nem használja az Everprove Anyagot más célra, mint amit a jelen Feltételek kifejezetten engedélyeznek; - Ön nem terjeszti semmilyen médiumban az Everprove Anyagot az Everprove előzetes írásbeli engedélye nélkül, vagy a jelen Feltételek kifejezett rendelkezései szerint. - az Everprove Anyag bármely olyan terjesztése vagy korábbi terjesztése, amely sérti a jelen Feltételeket, a szerzői jog megsértője által egy mű tudatos másolásáért fizetendő összeggel megegyező összegű kötbéres kártérítést von maga után, amely azon alapul, hogy az Everprove Anyagot használó bármely weboldal minden egyes oldala külön műnek minősül a szerzői jogi törvény értelmében, és a weboldal egy oldalának egy ügyfél általi minden egyes elérése egy mű külön közzétételének minősül. - Az Everprove jogosult arra, hogy bármely jogvitában a beszállítóit képviselje.

KORLÁTOZOTT GARANCIÁK

A jelen Feltételekben kifejezetten előírtak kivételével, a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben, az Everprove Anyagok és az Everprove Szolgáltatások "úgy, ahogy van", mindenféle garancia nélkül kerülnek rendelkezésre bocsátásra.

Ön teljes felelősséget vállal annak megállapításáért, hogy az Everprove Anyag és az Everprove Szolgáltatások alkalmasak-e bármilyen konkrét célra, és hogy megvédje magát az esetleges következményes károkkal szemben.

Ön vállalja a teljes felelősséget annak megállapításáért, hogy az elektronikus aláírás alkalmas-e bármilyen konkrét célra.

A jelen Feltételek kifejezett rendelkezései kivételével, vagy ahol ezt a törvény tiltja, az Everprove nem felelős az Everprove Anyag és az Everprove Szolgáltatások használatával kapcsolatos veszteségekért, sérülésekért, követelésekért, felelősségért, károkért vagy következményes károkért, illetve az Everprove Anyag és az Everprove Szolgáltatások elérhetetlenségéért, akár az Everprove Anyag és az Everprove Szolgáltatások tartalmának hibáiból vagy hiányosságaiból, akár más hivatkozott webhelyekből, akár bármely más okból adódóan. Az Everprove Anyag és az Everprove Szolgáltatások használata az Ön saját felelősségére történik.

Az Everprove nem állítja és nem garantálja, hogy az Everprove Anyag, a Webhely vagy bármelyik kapcsolódó webhely mentes bármilyen káros anyagtól.

Maximális felelősség

A jelen Feltételek kifejezett rendelkezései vagy a törvény által tiltott esetek kivételével az Everprove maximális felelőssége az ügyfél által az Everprove-nak kifizetett összeg.

Ügyfél adatvédelem

Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Everprove az Ön személyes adatait az adatvédelmi szabályzatának megfelelően használja fel.

Feltételek és címszavak

A Feltételek mindegyike a címtől függetlenül érvényes. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben a Feltételek elsőbbséget élveznek bármely ellentétes Everprove-anyaggal szemben, amennyiben bírósági úton megállapításra kerül, hogy az ellentétes Everprove-anyag a törvény szerint jogilag releváns a jelen Megállapodás szempontjából.

Kártalanítás

A törvény által tiltott esetek kivételével Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti az Everprove-ot, annak igazgatóit, tisztségviselőit és alkalmazottait minden olyan kereset, követelés, veszteség, kár, felelősség és kiadás alól, beleértve a jogi költségeket is, amelyet bármely harmadik fél a Webhely, az Everprove Anyag vagy az Everprove Szolgáltatások Ön általi használata miatt vagy abból eredően érvényesít.

Irányadó jog

Hacsak a törvény nem tiltja, a Feltételekre Magyarország törvényei az irányadók. A törvény által tiltott esetek kivételével Ön visszavonhatatlanul a Budapest II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét ismeri el. Kerületek, illetve regionális bíróságok esetén a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Csoportos keresetről való lemondás

Ön nem törekszik arra, hogy a jogvitát csoportos keresetként vagy bármely más olyan eljárásban tárgyalják, amelyben bármelyik fél képviseleti minőségben jár el vagy kíván eljárni. Bármely jogvita rendezésére irányuló eljárás, bármely fórumon, kizárólag egyéni alapon kerül lefolytatásra, és nem egyesülhet mással az összes érintett eljárásban részt vevő valamennyi fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

A feltételek módosítása

Az Everprove saját belátása szerint bármikor módosíthatja a jelen Feltételeket, kivéve, hogy Önt ésszerű módon tájékoztatni kell minden árnövekedésről. Az egyéb feltételek csak akkor érvényesek, ha azokat az Everprove meghatalmazott tisztviselője írásban aláírta.

Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely feltételét, kikötését, feltételét vagy rendelkezését az illetékes bíróság érvénytelennek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak ítéli, az ilyen rendelkezés az érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság mértékéig kizárásra kerül, és az összes többi rendelkezés teljes mértékben hatályban marad; és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés - a megengedett és lehetséges mértékben - olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel lesz helyettesítve, amely a legközelebb áll az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés szándékának kifejezésére.

Lemondások

Az Everprove részéről a jelen Feltételek szerinti bármely jog vagy jogkör gyakorlásának elmulasztása vagy késedelme nem minősül az adott jogról vagy jogkörről való lemondásnak.

A megállapodás egésze

A jelen szerződésben kifejezetten meghatározottak kivételével a jelen Feltételek, a Webhelyen megjelenített árak képezik a teljes megállapodást Ön és az Everprove Solutions Kft. között, függetlenül bármely:

- Everprove jelen megállapodáson kívüli egyéb anyagokat, - az Ön és az Everprove közötti kommunikáció, beleértve a telefonos, e-mailes és online chat segítségnyújtást, vagy - az Everprove-tól származó bejelentések, hírlevelek vagy promóciós anyagok.

JOGI NYILATKOZAT

Az Everprove nem nyújt jogi tanácsadást, és a jelen weboldal felhasználóinak jogi tanácsadásért saját ügyvédjükkel kell konzultálniuk.

Ez a weboldal (a "Webhely") egy általános szolgáltatás, amely jogi információkat nyújt az interneten keresztül. Nem vagyunk ügyvédi iroda, és munkatársaink nem az Ön ügyvédjeként járnak el. A Weboldalon található információk általános jogi információk, és nem tekinthetők jogi tanácsadásnak, amelyet bármely konkrét tényállásban alkalmazni kell. Ha nem biztos abban, hogy az Ön konkrét helyzete megkívánja-e egy dokumentum módosítását, forduljon ügyvédhez. A Webhely bármilyen használata nem hoz létre vagy nem minősül ügyvédi ügyfélkapcsolatnak az Everprove vagy az Everprove bármely alkalmazottja vagy az Everprove-val kapcsolatban álló más személy és a Webhely felhasználója között. Mivel a törvények az egyes joghatóságokban eltérőek, és az Ön tartózkodási helyétől vagy helyzetétől függően eltérően értelmezhetők vagy alkalmazhatók, a Webhelyen található információk vagy dokumentumok használata nem helyettesíti az ügyvédi tanácsadást.

A Honlapon található bármely garancia a Felhasználási Feltételeink hatálya alá tartozik. Az Általános Szerződési Feltételeink nagyrészt meghatározzák, hogy nincs garancia vagy szavatosság, és hogy nem vagyunk felelősek a Webhely használatával kapcsolatos veszteségekért, sérülésekért, követelésekért, felelősségért vagy károkért ("károk"), függetlenül attól, hogy azok a Webhely vagy más hivatkozott webhelyek tartalmának hibáiból vagy hiányosságaiból erednek. Nem vagyunk felelősek a Webhely elérhetetlenségéből eredő károkért, és a Webhely használata a felhasználó saját felelősségére történik.

Bár igyekeztünk a Webhelyünket és a Webhelyünkön található összes funkciót kompatibilissé tenni a leggyakrabban használt böngészőkkel, nem tudjuk garantálni, hogy minden funkció működni fog az Ön böngészőjével.

Az Everprove nem támogatja a hivatkozott webhelyek által nyújtott tartalmakat, és nem vállal felelősséget az ilyen tartalmakból származó információk értelmezéséért vagy alkalmazásáért. Ezenkívül az Everprove nem támogatja a webhelyen található reklámokban szereplő tartalmakat, és nem vállal felelősséget az ilyen munkák minőségéért vagy integritásáért.

Budapest, 2020. április 8.